Tổng thống Pháp kêu gọi Việt Nam thả một số tù nhân chính trị