54.4 F
Westminster, US
Monday, March 18, 2019


Nếu bạn làm nail, bạn đang sống trong một ngành kinh doanh với tổng số lợi tức 8 đến 9 tỷ Mỹ kim một năm!

Ở đâu có người Việt, ở đó có nghề nail. Trong số 350,000 người làm nail ở Mỹ, người Việt Nam chiếm hơn một nửa. Riêng tại California, cứ 5 người làm nail thì bốn người gốc Việt. Nghề nail nuôi sống nửa triệu người Việt ở Hoa Kỳ, và hải ngoại!

Nếu bạn đang muốn học nghề nail hay đang làm nail và muốn biết thêm những gì mới trong nghề, bạn hãy đọc và đóng góp cho ‘Những nẻo đường nail’

Có sản phẩm nào mới? Các phương pháp, kỹ thuật, dụng cụ mới?
Quyền lợi của người làm nail, mối lo khai thuế, bảo hiểm?
Trong tiệm nail, chủ và thợ đối xử với nhau thế nào tốt nhất?
Làm sao giữ gìn sức khỏe?
Những ai đã thành công trong nghề nail?

Tìm đọc ‘Những nẻo đường nail’ trên Người Việt, Người Việt Online.
Đóng góp, trao đổi kinh nghiệm và ý kiến với các bạn cùng thuyền!
Chúng tôi mời quý vị cùng lên đường!