X

John McCain có phải là anh hùng? (1/2)

Video bình luận Ngô Nhân Dụng: John McCain có phải là anh hùng?

Sau khi Thượng Nghị Sĩ John McCain qua dời, trong khi đại đa số đều cho rằng ông là anh hùng của nước Mỹ, có một số lại không nghĩ như vậy.