X

Thượng đỉnh Trump-Putin (3/4)

Video bình luận Ngô Nhân Dụng: Thượng đỉnh Trump - Putin

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đạt được những gì ở Helsinki, Phần Lan, và phản ứng của công luận ra sao?