X

Thượng đỉnh Trump – Putin (4/4)

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đạt được những gì ở Helsinki, Phần Lan, và phản ứng của công luận ra sao?