Không ai bằng lòng với số phận của mình! (phần 2)

Trong cuộc sống hôm nay, đau khổ hay hạnh phúc mỗi người đều có một số phận riêng của mình, nhưng “Nhìn lên mình chẳng bằng ai, Nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình!”