Tổng thống Trump sẽ không chi tiền cho các dự án treo tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ra hạn 90 ngày để các tiểu bang khởi động dự án cơ sở hạ tầng, nhấn mạnh sẽ không chi tiền cho các dự án “treo”