X

Cộng đồng người Việt viếng và thương tiếc cố TNS John McCain

Video Cộng đồng người Việt viếng và thương tiếc cố TNS John McCain

Hàng trăm người Mỹ gốc Việt từ các cộng đồng ở Arizona, Orange County Nam California, Georgia… đến viếng, bày tỏ lòng tiếc thương, kính trọng, và biết ơn Thượng Nghị Sĩ John McCain, trong tang lễ của ông ở Arizona hôm 29 Tháng Tám 2018.