X

Time to Give Back tặng 5,000 ba lô cho học sinh vô gia cư tại Little Saigon

Time to Give Back tặng 5,000 ba lô cho học sinh vô gia cư tại Little Saigon

Sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Tám, Hội Time to Give Back tổ chức buổi trao tặng 5,000 ba lô đi học cho học sinh vô gia cư tại Westminster Mall. Bác Sĩ Michael Đào và Dược Sĩ Linh Bùi, đồng sáng lập Hội Time to Give Back, cho biết vợ chồng ông rất cám ơn những mạnh thường quân và thiện nguyện viên đã ủng hộ họ trong cuộc quyên góp và phân phát này.