X

Biểu tình chống CSVN bán nước cho Tàu Cộng

Video Biểu tình chống CSVN bán nước cho Tàu Cộng

Chiều Thứ Bảy, ngày 1 Tháng Chín, đông đảo đồng hương người Việt ở Little Saigon cùng với Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, xuống đường biểu tình tuần hành, lên tiếng đả đảo tập đoàn Cộng Sản trong nước bán nước cho Tàu Cộng tại Đền Đức Thánh Trần trên đường Bolsa , Tp Westminster.