X

Những chiếc bánh tét gói trọn yêu thương

Từ nhiều năm nay có một nhà Dòng tại Đà Lạt đã tìm cách san sẻ cho người ngèo bằng việc làm rất cụ thể, đó là gói bánh tét để làm các phần quà gởi tặng đến những con người kém may mắn trong dịp Tết đến Xuân về, công việc vừa như một bài học thực hành cho các thầy nơi đây, vừa là một lời mời gọi yêu thương cho tất cả mọi người. Hy vọng việc làm này sẽ ngày càng lan tỏa để ngày càng có thật nhiều người tham gia, nhiều ân nhân rộng lòng giúp sức để những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn cũng được hưởng hơi ấm tình thương nhất là trong những dịp Xuân về.