X

Rạch Giá – Vùng đất của một thời vượt biên

Về thăm Rạch Giá vào những ngày đầu của năm 2018.
Qua khỏi Bắc Vàm Cống vào lúc tờ mờ sáng, lòng bổng cảm thấy thật bồi hồi xúc động khi nhớ lại chính vùng đất này trước kia là điểm xuất phát của biết bao thuyền nhân Việt Nam, mà trong số đó không ít người đã mãi mãi nằm lại nơi lòng biển cả…