X

Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng, đọc bài diễn văn quan trọng