X

Truyện bà Thị Kính được viết thành vở opera tiếng Anh trên đất Mỹ (2/2)

<iframe id=”vzvd-13747129″ name=”vzvd-13747129″ title=”video player” class=”video-player” type=”text/html” width=”696″ height=”392″ frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen src=”//view.vzaar.com/13747129/player”></iframe>

Truyện Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện cổ của Việt Nam, ca ngợi đức tính nhẫn nhục và lòng từ bi của bà Thị Kính, nhờ đó mà sau này bà trở thành Phật Quan Âm. Câu chuyện này được được Nhà hát chèo Việt Nam dựng thành vở chèo rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tại Mỹ, có một giáo sư gốc Việt, sau hơn 25 năm ấp ủ, nghiên cứu, đã viết thành một vở opera tiếng Anh về câu chuyện này. Xin mời quý khán giả xem phần trò chuyện với Giáo sư P.Q. Phan về vở opera The Tale of Lady Thị Kính.