X

Little Saigon đón Đại Lễ Phật Đản PL.2562

Đại Lễ Phật Đản PL.2562 năm 2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California và vùng phụ cận đồng tổ chức, long trọng diễn ra trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 5 và 6 Tháng Năm tại Mile Square Regional Park, quy tụ hàng ngàn đồng hương Phật tử và giới trẻ về tham dự. Hình trên : Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, LS. Andrew Đỗ trao kỷ niệm chương đến chư tôn đức trong Đại Lễ Phật Đản PL.2562.

Như là một lễ hội văn hóa Phật Giáo trọng đại, nhiều sự kiện diễn ra trong 2 ngày: Rước linh từ tượng đài chiến sĩ và tượng đài thuyền nhân, đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, rước tôn tượng Phật Đản Sinh với truyền thống Phật Giáo đời nhà Trần, cầu nguyện và Lễ Tắm Phật, văn nghệ và trình diễn các sắc phục của các quốc gia theo truyền thống Phật Giáo. Hình trên : Chư tăng ni khất thực theo truyền thống Cổ Phật.
Đặc biệt năm nay có sự tham gia của nhiều em nhỏ thuộc các Gia Đình Phật Tử, trong cuộc thi làm vườn Lâm Tỳ Ni, với mục đích giúp các em được hiểu biết về cuộc đời Đức Phật, trong 3 sự kiện: Đản sinh, Thành Đạo và Nhập niết bàn, trong phần dẫn giải bằng tiếng Anh. Hình trên : Đoàn rước tôn tượng Phật Đản Sanh
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện trên lễ đài.
Chư tôn đức trong Lễ Mộc Dục (Tắm Phật).
Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm và Chùa Khánh Hỷ trong nghi thức chào cờ khai mạc.
Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 đọc diễn văn khai mạc, bên cạnh là ông Sean Hadad thông dịch tiếng Anh.
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK đọc thông bạch Phật Đản PL.2562.
Ban Hợp Xướng Khánh Hỷ trong nhạc phẩm “Phật Ở Trong Ta”.
Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, ngợi khen GĐPT Chánh Trí, giải nhất cuộc thi Lâm Tỳ Ni. ( Hình : Văn Lan / Người Việt )