X

Đối thoại với người điếc (2/2)

Giám Mục Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Kontum vừa gửi một bức thư ngỏ đến Chủ Tịch Nước Việt Cộng Sản Trần Đại Quang về hiện tình “tổ quốc đang lâm nguy!” Rất tiếc, trong chế độc đảng như CS, người nhận thư cũng là một không có thực quyền, mà dù Đức Giám Mục có gửi thư cho Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đi nữa thì cũng như đối thoại với người điếc.