X

Vũ Khí Tẩy Chay (2/2)

Tẩy chay là thứ vũ khí mạnh mẽ của quần chúng để đánh vào thành trì của đối phương, dù đó là một quốc gia, một chế độ, một công ty hay cụ thể hơn là một sản phẩm trên thị trường.
Người Việt ở hải ngoại phải biết đoàn kết, sử dụng phương thức “tẩy chay”để đánh vào hàng hoá độc hại của Trung Cộng, hay chế độ độc tài tham nhũng của chế độ CSVN hiện nay.