X

Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt tại Đắk Lắk

Video tin 12 giờ: Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt tại Đắk Lắk

-Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt tại Đắc Lắc
-Bắt được nghi can liên quan đến đám cháy 4,000 mẫu đất
-Đảo Lombok ở Indonesia lại bị động đất nữa