X

Cảnh sát Los Angeles truy lùng kẻ có súng đánh cướp 7 tiệm rượu

Video Cảnh sát Los Angeles truy lùng kẻ có súng đánh cướp 7 tiệm rượu

-Ai Cập chặn kịp âm mưu đánh bom tòa đại sứ Mỹ tại Cairo
-Bão Jebi mạnh nhất 25 năm qua đánh vào Nhật, ít nhất 10 người chết
-Cảnh sát LA truy lùng kẻ có súng đánh cướp 7 tiệm rượu