X

Công ty Đài Loan hạ cờ trước khi Trung Quốc lên tiếng

Video tin 6 giờ tối: Công ty Đài Loan hạ cờ trước khi Trung Quốc lên tiếng

-TT Trump đòi bộ trưởng Bộ Tư Pháp ngưng cuộc điều tra của ông Mueller
-Một tòa liên bang ra lệnh ngưng tải vật liệu làm súng nhựa
-Công ty Đài Loan hạ cờ trước khi Trung Quốc lên tiếng