X

Hải quan Bình Thuận tiếp tay vụ buôn lậu xăng dầu triệu đô

<iframe id=”vzvd-14107076″ name=”vzvd-14107076″ title=”video player” class=”video-player” type=”text/html” width=”696″ height=”392″ frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen src=”//view.vzaar.com/14107076/player”></iframe>

 

Một vụ buôn lậu xăng dầu được xem là lớn nhất từ trước đến nay của công ty Dương Đông Hòa Phú, huyện Tuy Phong, trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan Chi Cục Hải Quan Bình Thuận.