X

Hàng không Mỹ phải gọi Đài Loan là ‘một phần của Trung Quốc’?

Video tin ngắn: Hàng không Mỹ gọi Đài Loan là một phần Trung Quốc?

-Trung Quốc đưa ra đòi hỏi các hãng hàng không Mỹ về tên gọi Đài Loan.
-Trong lịch trình bay phải liệt kê Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
-Bắc Kinh muốn đổi danh hiệu của Đài Loan trên trang web là “Taiwan, China”
-Bắc Kinh gọi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất.
-Việc thống nhất sẽ bằng mọi giá, kể cả bằng võ lực nếu cần.
-Bắc Kinh thúc hối các hãng hàng không Mỹ phải tuân theo đòi hỏi này.
-Tuy nhiên, Trung Quốc không nói rõ sẽ có biện pháp gì nếu Mỹ không tuân hành.