Nhật Bản cho biết không bỏ qua việc Bắc Hàn phóng 4 tên lửa

Thủ tướng Nhật Bản cho biết, việc Triều Tiên phóng 4 tên lửa vào ngày 6 Tháng Ba là mối đe dọa cấp độ mới, và ông tuyên bố rằng đây là một hành động “không thể tha thứ”.