X

Thêm nhiều tiểu bang không ủng hộ sắc lệnh mới của Tổng Thống Trump

Ngày càng có nhiều tiểu bang nộp đơn kiện sắc lệnh di dân mà Tổng Thống Donald Trump vừa ký, dù đã được điều chỉnh từ một sắc lệnh cũ gây nhiều tranh cãi.