X

Robot sẽ thay thế 800 triệu việc làm của con người vào năm 2030

FlexLean Production Line

Theo bản tin của Bloomberg News, có tới 800 triệu công nhân, tức khoảng hơn 1/5 tổng số việc làm trên thế giới hiện nay, sẽ bị người máy và hệ thống tiến trình tự động hóa thay thế vào năm 2030.