X

Sách bán chạy nhất trên Amazon gồm 266 trang để trống

Cuốn sách “Những Lý Do để Dồn Phiếu cho Đảng Dân Chủ” của tác giả Michael J Knowles bán trên Amazon có tất cả các trang sách đều để giấy trằng.