X

San Francisco có nữ thị trưởng gốc Châu Phi đầu tiên

Tin 6 giờ tối: San Francisco có nữ thị trưởng gốc Châu Phi đầu tiên

-TT Trump đổi giọng với Đức
-Một số trẻ em Thái Lan được cứu gặp cha mẹ qua cửa kiếng
-San Francisco có nữ thị trưởng gốc Châu Phi đầu tiên