X

TT Trump lại đe dọa tăng thuế đối với các bạn hàng của Mỹ

Tổng Thống Donald Trump tuyên bố “Thuế quan là biện pháp tốt nhất!” và đe dọa sẽ tăng thêm thuế quan đối với các bạn hàng của Hoa Kỳ, trong khi chuẩn bị có các cuộc thương thảo với Âu Châu tại Tòa Bạch Ốc.Tổng Thống Mỹ gửi tweet ra nói rằng các bạn hàng của Mỹ “phải thương thảo để có được thỏa thuận công bằng, nếu không sẽ bị mức thuế quan cao.