X

Tướng gốc Việt nhận chức tư lệnh Lục Quân Mỹ ở Nhật

Video Tướng gốc Việt nhận chức tư lệnh Lục Quân Mỹ ở Nhật

<div class=”vz-container” style=”position:relative;padding-bottom:56.322%;overflow:hidden;height:0;max-width:100%;”><iframe id=”vzvd-16346163″ name=”vzvd-16346163″ title=”video player” class=”video-player video-player-responsive” type=”text/html” width=”100%” height=”100%” frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” src=”//view.vzaar.com/16346163/player” style=”position:absolute;top:0;left:0;”></iframe></div>

 

Thiếu Tướng Lương Xuân Việt, vị tướng gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ, vừa chính thức nhận nhiệm vụ tư lệnh Lục Quân Mỹ tại Nhật trong một buổi lễ tổ chức tại căn cứ Camp Zama hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tám.