X

Tưởng niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain ở Hà Nội

<div class=”vz-container” style=”position:relative;padding-bottom:56.322%;overflow:hidden;height:0;max-width:100%;”><iframe id=”vzvd-16346567″ name=”vzvd-16346567″ title=”video player” class=”video-player video-player-responsive” type=”text/html” width=”100%” height=”100%” frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” src=”//view.vzaar.com/16346567/player” style=”position:absolute;top:0;left:0;”></iframe></div>

 

Nhiều người ở Việt Nam tiếc thương TNS John McCain, người qua đời hôm 25 Tháng Tám. Không chỉ trên mạng xã hội, nhiều người đến Tòa Đại Sứ Mỹ và tấm bia bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Người Việt Nam tưởng nhớ đến ông, không chỉ là tù binh, một anh hùng chiến tranh Việt Nam. Mà nhất là nỗ lực của ông giúp đỡ hàng ngàn người Việt, các cựu quân nhân VNCH và Đưa họ đến định cư tại Hoa Kỳ.