X

Bão Florence đánh vào miền Đông nước Mỹ

Video tin 12 giờ: Bão Florence đánh vào miền Đông nước Mỹ

-Bão Florence đánh vào miền Đông nước Mỹ
-Ông Obama đến Anaheim, kêu gọi cử tri đi bầu để tình hình ‘không tệ hại hơn’
-Hung thủ dùng dao và gậy sắt tấn công người qua đường ở Paris