X

Gia đình Việt kiều về Quảng Nam dự đám cưới bị trộm mất sạch đồ

Video Gia đình Việt kiều về Quảng Nam dự đám cưới bị trộm mất sạch đồ

<div class=”vz-container” style=”position:relative;padding-bottom:56.322%;overflow:hidden;height:0;max-width:100%;”><iframe id=”vzvd-16824124″ name=”vzvd-16824124″ title=”video player” class=”video-player video-player-responsive” type=”text/html” width=”100%” height=”100%” frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” src=”//view.vzaar.com/16824124/player” style=”position:absolute;top:0;left:0;”></iframe></div>

 

Một gia đình Việt kiều Canada bị kẻ trộm cùng thôn đột nhập vào nhà lấy đi hàng trăm triệu đồng, vàng vòng và giấy tờ khi về quê ở Quảng Nam dự đám cưới.