X

TT Trump cho biết “Lỗi của cử tri nếu tôi bị đàn hặc’

Video tin trong ngày TT Trump cho biết "Lỗi của cử tri nếu tôi bị đàn hặc’

-TT Trump: ‘Lỗi của cử tri nếu tôi bị đàn hặc’
-Nhiều hành khách có triệu chứng bệnh trên 2 chuyến từ Âu Châu đến Philadelphia
-Chụp hình selfie, thanh niên Do Thái rớt xuống khe núi Yosemite thiệt mạng