X

Tưởng Nhớ Gs. Nguyễn Duy Trại

Cố Giáo Sư Nguyễn Duy Trại

Bút danh Thái Anh Duy
Tiểu sử:
Gs. Nguyễn Duy Trại bút danh Thái Anh Duy, sinh ngày 16/7/1934 tại làng Thượng Đáp, Phủ Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Ông đã mãn phần lúc 1 Giờ 20 phút ngày 2 Tháng Bẩy năm 2018 tại Fountain Valley, California.
Tháng Bẩy năm 1954 : Ông rời bỏ miền Bắc di cư vào miền Nam tìm tự do.
Năm 1957, ông gia nhập khóa 8 sĩ quan Hải quân tại Nha Trang; nhưng vì lý do sức khỏe ông phải xuất ngũ
1958 – 1962, Ông lên Ban Mê Thuột dậy học tại Trung học Tổng Hợp Ban Mê Thuột.
1962 – 1967 động viện theo học khóa 14 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Sau khi tốt nghiệp, ông đã lần lượt phục vụ tại:
– Trung Tâm Tuyển Mộ và Nhập Ngũ tại Phan Rang (1963 – 1964);
– Phụ Tá Trưởng Phòng 1 tại Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II tại Pleiku (1965 – 1967);
Tới cuối năm 1967, Bộ Quốc Phòng chấp thuận cho toàn thể sĩ quan tốt nghiệp khóa 14 sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức được giải ngũ tập thể, trở lại đời sống dân sự.
1968 – 1970 Ông được cơ quan Usaid tại Sài Gòn đặc cách cấp học bổng cho sang du học tại Hoa Kỳ. Ông chọn theo học tại Long Beach, University (CA) và tốt nghiệp văn bằng Cử Nhân Hành Chánh Công Quyền tại đây.
1970 – 1972 ông về làm việc tại Nha Quản Trị Công Sở, tại Phủ Thủ Tướng với tư cách chuyên viên về Hành Chánh Công Quyền.
1972 – 1975 Ông được cử làm Chánh Sự Vụ Sở Doanh Lý tại Tồng Cục Gia Cư (trực thuộc Phủ Thủ Tướng).
1975 – 1986 tù cải tạo tại Quảng Tín và Quảng Nam.
1986 – 1992 ra khỏi trại cải tạo về sinh sống với gia đình tại Sài Gòn.
1992 – 2018 Sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, làm việc cho cơ quan định cư tại Los Angeles và Orange County; cùng tham gia các sinh Hoạt văn nghệ và có thời gian được bầu làm Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại Nam California. Ông có để lại 4 tập thơ:
1.Ải Lạnh (XB tại Sài Gòn năm 1958);
2.Cõi Tình Trên Quê Hương (XB tại Hoa Kỳ năm 1994);
3. Lửa Kinh (XB tại Hoa Kỳ năm 2000);
4. Quê Hương Ngàn Dặm (XB tại Hoa Kỳ năm 2014).
Sinh Hoạt Chính Trị:
Tại Hoa Kỳ (1968 – 1969) Cùng với một số du học sinh đang theo học tại Hoa Kỳ, ông đứng ra kêu gọi anh chị em du học sinh xuất bản tờ báo “Hướng Đi” để chống lại Phong Trào Phản Chiến Mỹ và ủng hộ Lập Trường của chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa ngay từ khi Hòa Đàm Paris sắp khởi sự.
Tại Sài Gòn (1970 – 1975) Cùng với một số quân nhân, công chức, sinh viên đại học tại Sài Gòn; trước tình hình sôi động của đất nước, đã cùng nhau kết hợp lại thành lập ra sinh hoạt “Đường Việt” để tranh đấu cho sự tồn tại của miền Nam trước sự xâm lăng của miền Bắc và các vòng đàm phán “vừa đánh vừa đàm” diễn ra tại Paris.
Các thành viên “Đường Việt” tiêu biểu trong giai đoạn tiên khởi này gồm: Phạm Việt Châu, Nguyễn Duy Trại, Đinh Khang Hoạt, Đỗ Quí Sáng, Phạm Ngọc Dần, Lư Tấn Hồng, Phạm Kim Thư, Đỗ Long Vân, Nguyễn Thùy, Trần Vịnh, Phạm Chí Thành, Phạm Văn Thông, Nguyễn Tiến Văn, Dương Đình Ngạn. Trần Văn Sương…
Sau 30/4/1975, cũng như các tập thể lớn, nhỏ của miền Nam lúc ấy; các thành viên của “Đường Việt” đã tan tác và xuôi theo vận nước phần lớn đã trở thành những tù nhân bị giam cầm trong các trại cải tạo của cộng sản; chỉ một số rất ít may mắn trốn chạy khỏi đất nước và trở thành những người di tản buồn, lưu vong nơi xứ người.
Vĩnh biệt anh Nguyễn Duy Trại! và cầu chúc anh an nghỉ trong cõi vĩnh hằng./.
Nam Cali ngày 12/7/2018.
     Nhóm Đường Việt .