Điểm tin buổi sáng ngày 20 tháng 1 năm 2017

– Ngày trọng đại của Donald Trump: Tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45
-Nguồn gốc ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ 20 Tháng Giêng
-Những ai điều hành nước Mỹ ngày tổng thống nhậm chức?
-Nội các chính phủ Trump không có người gốc Latino.
-Món quà tặng Obama: Mexico dẫn độ trùm ma túy ‘El Chapo’ sang Mỹ
-Tem gửi thư ‘Forever’ trở lại giá cũ 49 cents