Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 3 năm 2017

-Cộng Hòa Hạ Viện đưa dự luật thay thế Obamacare
-Nhiều chiến hạm Mỹ tuần tiễu Biển Đông
-Trung Quốc tuyên bố có quyền hạn can thiệp chính trị Hong Kong