X

Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con (1/2)

Cha mẹ nên đặt niềm tin vào con khi phát hiện triệu chứng của trầm cảm. Những lo sợ thái quá nơi cha mẹ thường tạo thêm áp lực cho con cái đang trong tình trạng chấn thương của tâm bệnh. Nhất là các em trong lứa tuổi chuẩn bị để trưởng thành. Người bệnh trầm cảm thường tạo cho mình một môi trường “an toàn tiêu cực” bằng cách xa lánh mọi người và tránh giao tiếp.
Cha mẹ có cuộc sống tinh thần bình an sung mãn sẽ là tấm gương phản ảnh cho con cái nhìn vào, để có nhiều cơ hội bình an trong suy tư và có nhiều cơ hội giải toả tâm lý trầm cảm. Tóm lại sức khoẻ tâm lý của mỗi người được xây dựng trên nền tảng của những trãi nghiệm lành mạnh sẽ ảnh hưởng tích cực và trực tiếp trên não trạng và làm cho chúng ta khoẻ mạnh.