X

Ghi nhận những nỗ lực của con(2/2)

Father helping teenage son with homework

Cha mẹ cần ghi nhận những nổ lực, những cố gắng của con em. Dù chưa đạt kết quả và chỉ trên chiều hướng tiến triển tốt. Tránh chê trách quá nhiều và chỉ nhìn vào những điểm chưa tốt của con em. Hãy là một cổ động viên và huấn luyện viên cho con cái.
Cha mẹ tránh giúp đỡ một cách thái quá, can thiệp sâu vào tư duy sáng tạo và học tập của các em; để tránh tình trạng ỷ lại và kém phát triển kỷ năng trong học tập cũng như đời sống sinh hoạt. Khi cần thiết cha mẹ lên tiếng nói thay con trong học đường. Tránh vội vã quy kết khi các em phạm sai lầm. Tìm hiểu cặn kẽ thấu đáo để giúp các em vượt qua lỗi lầm