X

Những trợ giúp của gia đình khi các em bị ức hiếp (1/2)

Khi là nạn nhân của bạo lực học đường, các em sẽ trãi qua chấn thương tâm lý một thời gian dài. Thế nên gia đình sẽ là nơi ” trú ẩn ” an toàn cho các em. Bố mẹ phải lắng nghe một cách tỉnh táo và không bao giờ tỏ thái độ trách cứ hay cường độ, khi các em gặp khó khăn vì nạn ức hiếp trong học đường. Không bao giờ coi thường và cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua ổn thoả khi không có sự can thiệp của nhà trường hay phụ huynh. Khuyến khích các con nói chuyện cởi mở với cha mẹ về các vấn đề khó khăn nơi học đường. Thể hiện tình yêu thương con bằng mọi cách để tạo niềm tin an toàn cho các em.