X

Phụ huynh nên nhìn lại chính mình trong những đòi hỏi nơi con (2/2)

Video: Phụ huynh nên nhìn lại chính mình trong những đòi hỏi nơi con

Đôi khi các em hành động như quán tính để làm hài lòng cha mẹ, nhưng vô hình dung các em cũng sẽ mang một áp lực tâm lý nặng nề, căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày và kết quả học tập. Phụ huynh nên nhìn lại chính mình, tập tĩnh tâm, thư thái trong tinh thần để có thể nhận biết những khổ tâm nơi các em. Tránh những phán xét, lo lắng tiêu cực nơi con của mình.