X

Ứng xử của cha mẹ quyết định sự giảm stress nơi các em (1/2)

Video: Ứng xử của cha mẹ quyết định sự giảm stress nơi các em (Phần 1)

Trong môi trường học đường ngày nay, với sự hiện diện ngày càng nhiều của mạng xã hội, những vấn đề trong học tập, sinh hoạt hằng ngày thường tạo nên những căng thẳng. Những căng thẳng này tích tụ lâu dần và hình thành “stress” nơi các em. Cha mẹ cần có một cái nhìn qua lăng kính của các em để ứng xử rộng lượng, bớt phán xét, bớt đòi hỏi, tạo điều kiện cho các em có nhiều cơ hội gần gủi với phụ huynh, để các em giải toả “stress”.