X

Sự thật về Minh Ước NATO (4/4)


Video Giờ Giải Ảo phần 4: Sự thật về Minh Ước NATO

Bốn câu hỏi cần nêu ra: 1/ Nhìn từ quan điểm quyền lợi của Hoa Kỳ, khi Liên Xô tan rã, mục tiêu của NATO là gì? 2/ NATO có thể bảo vệ quyền lợi Mỹ ra sao, ít ra về mặt tài chánh? 3/ Liên Âu có 500 triệu dân và tổng sản lượng gần bằng Hoa Kỳ mà vì sao không tự bảo vệ mình? 4/ NATO là minh ước quân sự cho một hình thái chiến tranh khác, nó có thể làm gì trước nguy cơ khủng bố Hồi giáo cực đoan và hình thái chiến tranh chống khủng bố và chống nổi dậy?

© 2017 Người Việt TV