Con trai dân oan Cấn Thị Thêu nói về phiên tòa xử mẹ mình