X

Đại gia Việt Nam nói về việc cho con sang Mỹ du học, mua nhà

<div class=”vz-container” style=”position:relative;padding-bottom:56.322%;overflow:hidden;height:0;max-width:100%;”><iframe id=”vzvd-16799395″ name=”vzvd-16799395″ title=”video player” class=”video-player video-player-responsive” type=”text/html” width=”100%” height=”100%” frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” src=”//view.vzaar.com/16799395/player” style=”position:absolute;top:0;left:0;”></iframe></div>

 

Hàng triệu người ở Việt Nam đang tranh luận và lo lắng về sách giáo khoa lớp 1 và các vấn đề yếu kém của nền giáo dục mà con em họ đang phải thụ hưởng hàng ngày. Trong khi đó, từ nhiều năm qua, con cái các quan chức nhà nước cùng giới doanh nhân và chính bản thân họ đã lần lượt sang Hoa Kỳ du học trong đó nhiều người mua nhà cửa hay tài sản ở quốc gia sở tại.