Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế

Theo tin của LA Times, hàng triệu người dân California có thể bị mất bảo hiểm y tế đang có do Obamacare, một khi chương trình này bị hủy bỏ và thay thế bằng chương trình do phía Cộng Hòa tại Hạ Viện đưa ra tuần này.