X

Washington lần đầu tiên có thượng nghị sĩ và dân biểu gốc Việt

Video Washington lần đầu tiên có thượng nghị sĩ và dân biểu gốc Việt

Video Tin Trong Ngày
Washington lần đầu tiên có thượng nghị sĩ và dân biểu gốc Việt

  • Washington lần đầu tiên có thượng nghị sĩ và dân biểu gốc Việt
  • Một người gốc Việt đắc cử nghị viên ở Oregon

<!—Copyright label –>
Copyright © 2018, Người Việt Daily News