X

Chúc Mừng 53 Năm Anniversary (Vũ An Thanh – Đặng Thị Ngọc Thanh)