Nhân sĩ gốc Việt báo động Tàu Cộng âm mưu lập ‘Quốc Gia Tộc Kinh’ ở Pháp

Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai kêu gọi các cộng đồng, hội đoàn, đơn vị… cùng phản đối việc một nhóm người Tàu và Việt ở Pháp…