X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Tám, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
Bà Trần Thị Lệ Chi, Austin, TX $50
Trương Diễm Linh, Stanton, CA $50
Bà Võ Lộc Tina, Westminster, CA $100
Ô.B. Nguyễn Mike & Tammy, Lynnwood, WA $200
Nguyễn Tâm Kiên, Fountain Valley, CA $500
Ô.B. Võ Kim Chi & Hoàng Việt Hưng, Montgomery, AL $505
Vũ T. Kim Chính, Westminster, CA $1,200
Đà Lạt University Alumni Association, Newport Beach, CA $5,000
Shell Oil Company Foundation, Princeton, NJ $41.68
Ô.B. Lê Sỹ Hùng, Stanton, CA $50 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Trương Văn Bé, Bạc Liêu, SQ:44/603472/B1/ĐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Bùi Văn Ký, Vĩnh Long, SQ:70/518674/B1/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Lưu, Hậu Giang, SQ:70/502903/TS/CLQ. Mù mắt phải.
Phan Văn Thắm, Đồng Tháp, SQ:431764/XDNT Gãy chân trái.
Kim Phương, Vĩnh Long, SQ:801693/NQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Chơn, An Giang, SQ:71/517250/B1/CB Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Phúc, An Giang, SQ:43/678362/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Huỳnh Văn Nuôi, Vĩnh Long, SQ:53/739975/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Sa (Xa),Trà Vinh, SQ:35/462764/ĐPQ. Gãy tay phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Chính, Hậu Giang, SQ:29/225833/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Lê Văn Chính, Vĩnh Long, SQ:73/509375/B1/ĐPQ. Mù mắt trái.
Phạm Ngọc Long, An Giang, SQ:37/209797/HS1/CLQ. Bị thương ở vai phải.
Nguyễn Hữu Phước, Đồng Tháp, SQ:489954/NQ. Gãy chân trái.
Lê Văn Hai, Hậu Giang, SQ:46/791048/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng Lâm, An Giang, SQ:47/464389/HS/ĐPQ. Gãy chân trái.
Lâm Thành Liêm, An Giang, SQ:71/120555/HS/CLQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Thành, An Giang, SQ:68/127788/B2/TQLC. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Văn Thế, An Giang, SQ:040127/CLQ. Mù mắt phải.
Châu Phước Xùi, An Giang, SQ:67/504487/TU/ĐPQ. Gãy tay trái.
Trần Văn Ngà, Trà Vinh, SQ:59/502997/B1/CLQ. Gãy 2 chân.
Nguyễn Văn Thương, Tiền Giang, SQ:65/513566/TS/ND. Mù mắt trái.
Đỗ Văn Cọ, An Giang, SQ:72/527407/B2/ĐPQ. Mù mắt trái.
La Văn Đực, An Giang, SQ:831796/NQ. Mù mắt trái.
Thạch Sen, Hậu Giang, SQ:845676/NQ. Gãy bàn tay phải.
Nguyễn Văn Hai, An Giang SQ:473518/NQ. Mù mắt phải.
Trương Văn Minh, Vĩnh Long, SQ:74/113679/B1/CLQ. Bị thương ở mặt.
Mai Dư, Sóc Trăng, SQ:52/M00595/NQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Mức, An Giang, SQ:51/767813/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Trần Bạch Hổ, Cần Thơ, SQ:61/185781/TrU/QY Bị thương chân.
Trần Văn Quận, Kiên Giang, SQ:66/502457/TS1/ĐPQ. Bị thương ở đầu.
Thạch Sarone, Trà Vinh, SQ:Xxxxxx/BKQ. Gãy tay trái.
Dương Trí Đức, Cần Thơ SQ:69/115456/TU/CLQ. Cụt chân trái. Mù 2 mắt.
Quách Nghinh, Cần Thơ, SQ:51/503844/B2/ĐPQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Ngọc Anh, An Giang, SQ:701190/TS/ĐPQ. Gãy tay phải.
Nguyễn Văn Mậu, An Giang, SQ:64/504506/HS/ĐPQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Tấn Lực, Hậu Giang, SQ:50/799517/HS/CLQ. Cụt tay trái.
Phạm Văn Nguyên, An Giang, SQ:75/510411/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Văn Út, Hậu Giang, SQ:868989/NQ. Bị thương ở đầu.
Trần Minh Sái, Bạc Liêu, SQ:69/501184/HS/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Tấn Đạt (Ng. Văn Nhị), Đồng Tháp, SQ:36/394067/B2/ĐPQ. Bị thương bàn chân trái.
Trương Văn Kiểm, Cà Mau, SQ:815841/NQ. Mù mắt phải.
Trần Văn Thường, Sóc Trăng, SQ:63/155685/TS/CLQ. Gãy chân trái.
Thạch Ék, Trà Vinh, SQ:483478/NQ. Bị thương ở bàn chân phải.
Đặng Văn Kiểu, Vĩnh Long, SQ:44/147098/CU/ĐPQ. Bị thương ở bụng. Gãy chân trái.
Thạch Sol, Trà Vinh, SQ:69/508422/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Lê Lim, Bạc Liêu, SQ:66/105396/TS1/ND. Mù mắt phải.
Tăng Sên, Châu Đốc, SQ:50/395622/BI/ĐPQ. Mù mắt trái.
Tống Lưu Vân, Saigon, SQ:365534/NQ. Cụt chân phải.
Trần Duy Đệ, Saigon, SQ:59/202936/HS1/CLQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Ngọc Thanh, Saigon SQ:64/103321/TS/ND. Gãy tay trái.
Phạm Ngọc Đại, Saigon, SQ:70/123265/B2. Bị thương ở mặt.
Tô Văn Anh (Xương), Saigon, SQ:42/204426/HSI/ĐPQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Phạm Văn Ngộ, Saigon, SQ:47/238711/HIS/CLQ. Gãy chân phải.
Hoàng Ngọc Hùng, Saigon, SQ:70/112689/HS/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Ngô Xong, Saigon, SQ:50/867048/B2/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Phạm Văn Đại, Saigon, SQ:61/103747/HIS/ND. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Long, Saigon, SQ:65/108280/HS/ND. Gãy 2 chân. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.