X

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 2 Tháng Bảy, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
PO Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Ðiện thoại: (714) 837-5998, (714) 842-7656, (714) 788-4753, (714) 371-7967, (714) 702-4725
Email: HHOTPBQPVNCH@gmail.com
Website: http://www.camonanhtb.com

Mạnh thường quân:
GĐ Họ Nguyễn, Springfield, VA $50
Ô.B. Lý Công Chánh, Westminster, CA $50
Trần Tấn Thành, Escondido, CA $50
GĐ Nguyễn Văn Tiệm & Phụng, Bloomington, MN $100
Ngô Đức Am, Fairfax, VA $300
Hồ Thu Thảo, Coconut Creek, FL $5
Tô Đàm, Colorado Springs, CO, $20
Trương Ái, Austin, TX $50
Bà Châu Phùng Kiều Kara, Hayward, CA $50
Phùng Thiên, San Diego, CA $50
Nguyễn Hanh, Miami, FL $100
Cô Nguyễn Nina, Houston, TX $132.50
Nguyễn Mỹ Hương, Stanton, CA $150
Cô Nguyễn Nina, Houston, TX $184
Ô. Phan Văn Ken, Warner Robins, GA $210
Cô Nguyễn Nina, Houston, TX $214
Bà Nguyễn Nga, Garden Grove, CA $1,200 (Còn tiếp)

Ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:
Hung Thị Pham, Houston, TX $100
Bammel Dental PC – Duat D Nguyễn, Houston, TX $100
Kim Dien T Trương & Qoi T T Trương, Sugarland, TX $150
Khanh Huynh & Xuan Lan Huynh, Katy, TX $150
TD Advisor P.C, Houston, TX $150
Bao To DB Pharmacy,Houston, TX $150
Hiep Huynh & Binh Van Le, Brenham, Tx $150
Lâm Nguyễn, Friendswood, TX $150
Thanh T Quach & Hy Phan, Stafford, TX $150
Hùng Tam Vũ, Houston, TX $150
Tùng Ngọc Phạm, Sugarland, TX $150
Tân Nguyễn -Hoang K Thanh MD, Buena Park, CA $150
A Hùng, $150
Kim Oanh Trần & Đăng Nguyễn,$200
Hue Ngô & Anh Hoa Thi Vo,Sugar, TX $200
Hanh Nguyễn, Stafford, TX $200
Hương Nguyễn, Houston, TX $200
Bác Chánh Đức GXCTTD, Tien da tinh trong ve so CTTD $200
Nhan Ray Huu & Tinh Ngôc Pham, Houston, TX $200
Song Sign Inc, Houston, TX $200
River Oaks Nails & Spa, Houston, TX $200
Chau B Huynh & Hoa Huynh, Houston, TX $200
Francis Ngô & Như Nguyễn-OB Thien Y & CLB Luat Khoa, Cypress, TX $200
Vinh Pham & Lynn L Pham, Houston, TX $200
Dr. Vinh Lê- Peachtree Medical Thanh K Hoang MD, Houston, TX $200
Crawfish & Noodles Llc, Houston, TX $200
Tan D Nguyễn & Bich Ngôc Vương, Cypress, TX $200
Laudry Coin Equipments Inc, Houston, TX $200
Madeline Nguyễn Insurance Agency, Sugarland, TX $200
Anh Em nhóm K.4/71 Thủ Đức -An Lộc -Thương Lê, Houston, TX $200
Luke Đinh, $200
Quang Mai, $200
Phong Nguyễn & Van T Nguyễn, Houston, TX $250
Lana Nguyễn, Stafford, TX $250
Đoan Thanh Nguyễn, Houston, TX $250
Em Phươc Le & Thanh Hoa Le, Houston, TX $300
Cynthia Nguyễn & Hung Pham, Houston, TX $300
Hung Van Trần & Yen Trần, Houston, TX $300
Minh Nguyễn, $300
Phat Phung, $300
Tuan Nguyễn & Tong Nguyễn, Houston, TX $300
Chung Kim Ly, Nga Nguyễn, Hoa Quach, $300
Tammy Nguyễn & Antoine, Round Rock, TX $300
Law Office of Noel Bailey, Houston, TX $300
New La Crawfish Boil, Houston, TX $300
JR Insurance & Tax – Joseph, Houston, TX $300
AP Insurance & Tax Anthony Pham Inc, Houston, TX $300
Phong Vo, Lake Charles, LA $300
Kim Anh Thi Le & Sac Hồ – Hội Cố Đô Huế, Humble, TX $300
Kim Anh Thi Le & Sac Hồ – Thiếu Sinh Quân, Humble, TX $300
Kim Anh Thi Le & Sac Hồ – Biệt Kích Dù 81, Humble, TX $300
Kim Hoang Oanh, $300 (Còn tiếp)

TPB VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Văn Sỹ, Khánh Hòa, SQ:52/514324/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Đinh Văn Năm, Bình Thuận, SQ:39/453101/ĐPQ. Cụt chân trái.
Võ Hùng Việt, Bình Thuận, SQ:201579/TĐ37/BĐQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Hải, Ninh Thuận, SQ:53/755458/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Hào, Phú Yên, SQ:37/669940/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Phúng, Bình Thuận, SQ:37/094308/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tá, Ninh Thuận, SQ:48/407055/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Hồ Sĩ Khánh, Bình Thuận, SQ:304xxx/CSQ:G. Cụt chân trái.
Trịnh Thiển, Khánh Hòa, SQ:68/406898/TrU/ĐPQ. Gãy xương quai xanh.
Hồ Văn Định, Khánh Hòa, SQ:60/402109/TS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Nguyễn Ngọc Qúi, Khánh Hòa, SQ:63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
Dương Công Tỉnh, Khánh Hòa, SQ:63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Khắc Can, Khánh Hòa, SQ:54/664622/ĐPQ. Gãy chân phải.
Đinh Đắc, Khánh Hòa, SQ:113323/NQ. Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Lê Nhỏ, Khánh Hòa, SQ:75/408949/TS/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Nhỏ,,Trà Vinh, SQ:NQ/481781. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Buởi, Bà Rịa-Vũng Tàu, SQ:321531/NQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Đực, Đồng Nai, SQ:40/328969/NQ. Bị thương ở đầu.
Võ Văn Chiêu, Bến Tre, SQ:61/181457/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Phạm Văn Liên, Bến Tre, SQ:NQ./998999 Cụt 2 chân.
Lê Quang Triết, Saigon, SQ:76/125890/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Vỉnh, Saigon, SQ:70/115080/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Đình Thanh, Saigon, SQ:71/144339/HS/ND. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Minh, Saigon, SQ:60/500474/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Công Hòa, Saigon, SQ:64/192048/B1/CLQ. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Đuông, Saigon, SQ:62/139101/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Nhâm, Saigon, SQ:59/102064/ND.TV Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Nhỏ, Saigon, SQ:72/133992/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Phan Vân, Saigon, SQ:74/112309/ChU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ngọc, Saigon, SQ:56/806384/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Thang Hòa, Saigon, SQ:72/704531/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Đức Huân, Saigon, SQ:73/147248/ThU/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Bá Vương, Saigon, SQ:70/210919/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Vân, Saigon, SQ:54/675351/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Võ Thành Long, Saigon, SQ:73/112183/B2/NKT Cụt chân trái.
Lê Văn Điển, Saigon, SQ:76/127590/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Mạnh, Saigon, SQ:70/131174/B2/TQLC. Cụt chân trái.
Nguyễn Công Minh, Saigon, SQ:72/705561/T.Thủ/HQ Cụt tay phải.
Trương Trung Tiên, Saigon, SQ:61/101610/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Khoa, Saigon, SQ:66/150209/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Đỗ Thành Công, Saigon, SQ:75/109215/B1/CLQ. Mù mắt trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Bạch, Saigon, SQ:69/158434/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Đặng, Saigon SQ:68/162526/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Minh Tâm, Saigon, SQ:73/131288/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Nam, Saigon, SQ:75/118012/ND. Cụt chân trái.
Vũ Văn Lực, Saigon, SQ:72/117468/CLQ . Cụt chân phải.
Hồng Lương Cơ,Saigon, SQ:71/123214/B2/BĐQ. Cụt chân phải.
Trần Tuyển, Saigon, SQ:70/152201/B1/ND. Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Nhỏ, Saigon, SQ:47/801732/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Sự, Saigon, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ba, Saigon, SQ:55/774424/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Thanh Liêm, Saigon SQ:75/134931/CLQ. Cụt chân trái.
Trịnh Hớn Mén, Saigon, SQ:70/133909/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Quang Sở, Saigon, SQ:73/212216/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hồng Đức, Saigon, SQ:68/136690/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Cương, Saigon, SQ:71/103271/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Quốc Tựu, Saigon, SQ:70/158371/CLQ. Cụt chân trái.
Gíp Cún Sáng, Saigon, SQ:70/144565/HS/TQLC. Mù mắt phải. Bị thương ở tay trái.
Lê Văn Lớn, Saigon, SQ:73/120173/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Mỹ, Saigon, SQ:70/000844/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Dương Văn Tài, Saigon, SQ:72/002766/HS/CLQ. Cụt chân phải.
La Văn Đính, Saigon, SQ:55/775449/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Tạ Văn Bảy, Saigon, SQ:300280/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tài, Saigon, SQ:75/109488/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lắng, Saigon, SQ:65/150268/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Trương Anh Tuấn, Saigon, SQ:160879/ChU/CLQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Hùng, Saigon, SQ:63/126913/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Kim Điệp, Saigon, SQ:69/125870/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Văn Tèo, Saigon, SQ:43/105182/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Quang Chiêu, Saigon SQ:73/009047/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Bào, Saigon, SQ:71/201737/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Cầu, Phú Yên, SQ:755146/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thuận, SQ:72/512792/HS/ND. Cụt chân phải.
Ngô Tước, Khánh Hòa, SQ:411606/B2/CLQ. Cụt chân phải. (Còn tiếp)